Medicīniskās komisijas • LJMC

Medicīniskās komisijas

Pacients, atbilstoši individuālajām vajadzībām, var saņemt medicīnisko komisiju pakalpojumus.

N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-6.1. Arodslimību ārsta apskate 6.40 €
2 PAV-6.2. Dermatovenerologa apskate 6.40 €
3 PAV-6.3. Neirologa apskate 6.40 €
4 PAV-6.4. Okulista apskate 6.40 €
5 PAV-6.5. Otorinolaringologa apskate 6.40 €
6 PAV-6.7. Ķirurga vai ortopēda apskate 6.40 €
7 PAV-6.8. Psihiatra apskate 6.40 €
8 PAV-6.9. Narkologa apskate 6.40 €
9 PAV-6.10. Ginekologa apskate 6.40 €
10 PAV-6.11.1 Asins analīzes 2.7 €
11 PAV-6.12. Krūšu dobuma orgānu, plaušu pārskata uzņēmums (vienā projekcijā) 9 €
12 PAV-6.13. Elektrokardiogramma - EKG 3.40 €
13 PAV-6.14. Medicīniskās komisijas priekšēdētāja slēdziena sagatavošana 6.40 €
14 PAV-6.15. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 3 €
15 PAV-6.16. A - Eritrocītu grimšanas ātrums 0.70 €
16 PAV-6.17. Urīna analīze 1.2 €
17 PAV-6.18 Ārējās elpošanas funkcijas pamatrādītāju noteikšana, pielietojot bronhodilatācijas testu 11 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-8.1. Terapeita apskate 2.70 €
2 PAV-8.2. Okulista apskate 3.40 €
3 PAV-8.3. Otorinolaringologa apskate 2 €
4 PAV-8.4. Elektrokardiogramma - EKG 3.40 €
5 PAV-8.5. Medicīniskās komisijas priekšēdētāja slēdziena sagatavošana 2 €
6 PAV-8.6. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 1.70 €
7 PAV-8.7. Urīna analīze 1.2 €
8 PAV-8.8. Asins analīzes 2.7 €
9 PAV-8.9. Krūšu dobuma orgānu, plaušu pārskata uzņēmums ( vienā projekcijā) 9 €
10 PAV-9.1. Terapeita apskate 3.40 €
11 PAV-9.2. Neirologa apskate 3.40 €
12 PAV-9.3. Okulista apskate 3.40 €
13 PAV-9.4. Otorinolaringologa apskate 2 €
14 PAV-9.5. Ķirurga vai ortopēda apskate 2 €
15 PAV-9.6. Stomatologa apskate 2 €
16 PAV-9.7. Ginekologa apskate 3.40 €
17 PAV-9.8. Dermatovenerologa apskate 3.40 €
18 PAV-9.9. Elektrokardiogramma -EKG 3.40 €
19 PAV-9.10. asins un urīna klīniskās analīzes 2.90 €
20 PAV-9.11. Krūšu dobuma orgānu, plaušu pārskata uzņēmums ( vienā projekcijā) 7.80 €
21 PAV-9.12. Audiometrija 2 €
22 PAV-9.13. Cukura līmeņa noteikšana asinīs 1.40 €
23 PAV-9.14. Medicīniskās komisijas priekšēdētāja slēdziena sagatavošana 3.40 €
24 PAV-9.15. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 1.70 €
25 PAV-9.16. A - Eritrocītu grimšanas ātrums 0.70 €
26 PAV-10.1. Ķirurga vai ortopēda apskate 3.40 €
27 PAV-10.2. Neirologa apskate 3.40 €
28 PAV-10.3. Ginekologa apskate 3.40 €
29 PAV-10.4. Okulista apskate 3.40 €
30 PAV-10.5. Otorinolaringologa apskate 3.40 €
31 PAV-10.6. Elektrokardiogramma - EKG 3.40 €
32 PAV-10.7. Krūšu dobuma orgānu, plaušu pārskata uzņēmums (vienā projekcijā) 8.8 €
33 PAV-10.8. Asins analīzes 0.9 €
34 PAV-10.9. Ģimenes ārsta slēdziena sagatavošana 3.40 €
35 PAV-10.10. MedIcīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 3 €
36 PAV-10.11. A - Eritrocītu grimšanas ātrums 0.70 €
37 PAV-10.12. Urīna analīze 1.2 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-3.1.1. Terapeita apskate 2.90 €
2 PAV-3.1.2. Neirologa apskate 2.90 €
3 PAV-3.1.3. Okulista apskate 2.90 €
4 PAV-3.1.4. Otorinolaringologa apskate 1.40 €
5 PAV-3.1.5. Ķirurga vai ortopēda apskate 1.40 €
6 PAV-3.1.6. Stomatologa apskate 1.40 €
7 PAV-3.1.7. Ginekologa apskate 2.90 €
8 PAV-3.1.8. Dermatovenerologa apskate 2.90 €
9 PAV-3.1.9. Elektrokardiogramma - EKG 4.40 €
10 PAV-3.1.10. Asins analīzes 2.7 €
11 PAV-3.1.11. Krūšu dobuma orgānu, plaušu pārskata uzņēmums (vienā projekcijā) 9 €
12 PAV-3.1.12. Audiometrija 1.40 €
13 PAV-3.1.13. Cukura līmeņa noteikšana asinīs 1.40 €
14 PAV-3.1.14. Medicīniskās komisijas priekšēdētāja slēdziena sagatavošana 4 €
15 PAV-3.1.15. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 3 €
16 PAV-3.1.16. S-Hepatīta BsAg 2.90 €
17 PAV-3.1.18. SED 1.40 €
18 PAV-3.1.19 A - Eritrocītu grimšanas ātrums 0.70 €
19 PAV-3.1.20 Acu datorizētā projekcijas perimetrija (īsā programma) 4 €
20 PAV-3.1.21 HIV 1/2 3.5 €
21 PAV-3.1.22. Urīna analīze 1.2 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-3.2.1. Terapeita apskate 2.90 €
2 PAV-3.2.2. Neirologa apskate 2.90 €
3 PAV-3.2.3. Okulista apskate 2.90 €
4 PAV-3.2.4. Otorinolaringologa apskate 1.40 €
5 PAV-3.2.5. Ķirurga vai ortopēda apskate 1.40 €
6 PAV-3.2.6. Stomatologa apskate 1.40 €
7 PAV-3.2.7. Ginekologa apskate 2.90 €
8 PAV-3.2.8. Dermatovenerologa apskate 2.90 €
9 PAV-3.2.9. Elektrokardiogramma - EKG 4.40 €
10 PAV-3.2.10. Asins analīzes 2.7 €
11 PAV-3.2.11. Krūšu dobuma orgānu, plaušu pārskata uzņēmums (vienā projekcijā) 8.8 €
12 PAV-3.2.12. Audiometrija 1.40 €
13 PAV-3.2.13. Cukura līmeņa noteikšana asinīs 1.40 €
14 PAV-3.2.14. Medicīniskās komisijas priekšēdētāja slēdziena sagatavošana 4 €
15 PAV-3.2.15. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 2.3 €
16 PAV-3.2.16. Gapildus sertifikāta sagatavošana 4.30 €
17 PAV-3.2.17. S-Hepatīta BsAg 2.90 €
18 PAV-3.2.19. SED 1.40 €
19 PAV-3.2.20 A - Eritrocītu grimšanas ātrums 0.70 €
20 PAV-3.2.21 Acu datorizētā projekcijas perimetrija (īsā programma) 4 €
21 PAV-3.2.22 HIV 1/2 3.5 €
22 PAV-3.2.23 Urīna analīze 1.2 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-2.1.1. Terapeita apskate 3.40 €
2 PAV-2.1.2. Neirologa apskate 3.40 €
3 PAV-2.1.3. Okulista apskate 3.40 €
4 PAV-2.1.4. Otorinolaringologa apskate 3.40 €
5 PAV-2.1.5. Ķirurga vai ortopēda apskate 3.40 €
6 PAV-2.1.9. Medicīniskās komisijas priekšēdētāja slēdziena sagatavošana 3.40 €
7 PAV-2.1.10. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 3 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-2.2.1. Terapeita apskate 3.10 €
2 PAV-2.2.2. Neirologa apskate 3.10 €
3 PAV-2.2.3. Okulista apskate 3.10 €
4 PAV-2.2.4. Otorinolaringologa apskate 3.10 €
5 PAV-2.2.5. Ķirurga vai ortopēda apskate 3.10 €
6 PAV-2.2.9. Medicīniskās komisijas priekšēdētāja slēdziena sagatavošana 3.40 €
7 PAV-2.2.10. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 3 €
8 PAV-2.2.11. Elektrokardiogramma - EKG 3.40 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-4.1.1. Ģimenes ārsta apskate 3.40 €
2 PAV-4.1.2. Ginekologa apskate 3.40 €
3 PAV-4.1.4. SED 1.40 €
4 PAV-4.1.5. Asins analīzes 2.7 €
5 PAV-4.1.6. Krūšu dobuma orgānu, plaušu pārskata uzņēmums (vienā projekcijā) 9 €
6 PAV-4.1.7. Ģimenes ārsta slēdziena sagatavošana 3.40 €
7 PAV-4.1.8. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 2.7 €
8 PAV-4.1.10. urīna analīze 1.2 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-1.2.1. Terapeita apskate 3 €
2 PAV-1.2.2. Neirologa apskate 3.1 €
3 PAV-1.2.3. Okulista apskate 3.1 €
4 PAV-1.2.4. Otorinolaringologa apskate 3.1 €
5 PAV-1.2.5. Ķirurga vai ortopēda apskate 3.1 €
6 PAV-1.2.6. Psihiatra apskate 6.4 €
7 PAV-1.2.7. Medicīniskās komisijas priekšēdētāja slēdziena sagatavošana 3.4 €
8 PAV-1.2.8. Meidcīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 3 €
9 PAV-1.2.9. Elektrokardiogramma -EKG 3.4 €
10 PAV-1.2.10. Narkologa apskate 6.4 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-1.1.1. Terapeita apskate 3.40 €
2 PAV-1.1.2. Neirologa apskate 3.40 €
3 PAV-1.1.3. Okulista apskate 3.40 €
4 PAV-1.1.4. Otorinolaringologa apskate 3.40 €
5 PAV-1.1.5. Ķirurga vai ortopēda apskate 3.40 €
6 PAV-1.1.6. Psihiatra apskate 6.40 €
7 PAV-1.1.7. Medicīniskās komisijas priekšēdētāja slēdziena sagatavošana 3.40 €
8 PAV-1.1.8. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 3 €
9 PAV-1.1.9. Narkologa apskate 6.40 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-4.2.1. Ģimenes ārsta apskate 3.40 €
2 PAV-4.2.3. SED 1.40 €
3 PAV-4.2.4. Asins analīzes 2.7 €
4 PAV-4.2.5. Krūšu dobuma orgānu, plaušu pārskata uzņēmums (vienā projekcijā) 9 €
5 PAV-4.2.6. Ģimenes ārsta slēdziena sagatavošana 3.40 €
6 PAV-4.2.7. Medicīniskās dokumentācijas noformēšana (reģistrators) 2.7 €
7 PAV-4.2.9. Urīna analīze 1.2 €