Medicīniskās dokumentācijas noformēšana un izsniegšana • LJMC

Medicīniskās dokumentācijas noformēšana un izsniegšana

Pacientam noteiktā papildus maksa par medicīniskās dokumentācijas dublikātu izsniegšanu.

N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 PAV-12 Dzeltenā drudža vakcīnas grāmatiņas izrakstīšana 1 €
2 PAV-15 Potēšanas pases izrakstīšana bērniem 1 €
3 PAV-16 Potēšanas pases izrakstīšana pieaugušajiem 3 €
4 PAV-16.1 Atkārtota potēšanas pases aizpildīšana 3 €