Medicīniskā rehabilitācija • LJMC

Medicīniskā rehabilitācija

Pacients konsultācijas laikā tiek padziļināti uzklausīts un viņam tiek piemeklēta atbilstošā rehabilitācijas programma.

N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 FT-50 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta pirmreizēja konsultācija 25 €
2 FT-50.1 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija (viena kalendārā mēneša laikā) 15 €
3 FT-25 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija pacienta mājās (cenā nav ietverti transporta izdevumi) 35 €
4 FT-26 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta pirmreizēja konsultācija pensionāriem, bērniem, invalīdiem 15 €
5 FT-26.1 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija pensionāriem, bērniem, invalīdiem 10 €
6 FT-17 Ārsta speciālista - fizikālās medicīnas ārsta apskate pirms procedūras 7 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 AK-34 Uztura speciālista pirmreizēja konsultācija 22 €
2 AK-34.1 Uztura speciālista atkārtota konsultācija (divu kalendāro mēnešu laikā) 12 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 FT-38 Fizioterapeita konsultācija 30 minūtes 8 €
2 FT-38.1 Fizioterapeita konsultācija 45 minūtes 15 €
3 FT-38.2 Fizioterapeita konsultācija 60 minūtes 22 €
4 FT-52 Individuālās programmas sastādīšana fizioterapijas nodarbībām, t.sk. lietošanai mājas apstākļos 11 €
5 FT-18 Fizioterapeita individuāla nodarbība 15 minūtes 6 €
6 FT-18.1 Fizioterapeita individuāla nodarbība 30 minūtes 10 €
7 FT-18.2 Fizioterapeita individuāla nodarbība 45 minūtes 15 €
8 FT-18.3 Fizioterapeita individuāla nodarbība 60 minūtes 20 €
9 FT-18.4 Fizioterapeita individuāla nodarbība, izmantojot mīksto audu tehnikas, PIR, siltumterapiju 10 €
10 FT-19 Ārstnieciskā vingrošana grupā 30 minūtes 4 €
11 FT-19.1 Ārstnieciskā vingrošana grupā 30 minūtes, 10 reizes (pakalpojums jāizmanto trīs mēnešu laikā) 36 €
12 FT-20 Ārstnieciskā vingrošana grupā 45 minūtes 6 €
13 FT-20.1 Ārstnieciskā vingrošana grupā 45 minūtes, 10 reizes (pakalpojums jāizmanto trīs mēnešu laikā) 54 €
14 FT-22 Ārstnieciskā vingrošana grupā 60 minūtes 7 €
15 FT-22.1 Ārstnieciskā vingrošana grupā 60 minūtes, 10 reizes (pakalpojums jāizmanto trīs mēnešu laikā) 63 €
16 FT-23 Fizioterapija pacienta mājās (cenā nav ietverti transporta izdevumi) 30 €
17 FT-27 Pacienta piederīgo apmācība 8 €
18 FT-28 Nodarbība uz velotrenažiera 5 €
19 FT-42 Elastīgo saišu terapija 12 €
20 FT-48 Medicīniskā teipošana (cross tape vai lente īsāka par 50 cm) 5 €
21 FT-48.1 Medicīniskā teipošana (lente garāka par 50 cm) 8 €
22 FT-57 Krio-limfodrenāža 5 €
23 FT-58 Krioterapija 1-2 min. 5 €
24 FT-59 Krioterapija 3-5 min. 8 €
25 FT-60 Deju kustību terapija grupā 10 €
26 FT-61 Deju kustību terapija individuāli 15 €
27 FT-62 Mākslas terapija grupā 10 €
28 FT-63 Mākslas terapija individuāli 15 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 FT-39 Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija, novērtēšana, terapijas plāna sastādīšana līdz 30 minūtēm 12 €
2 FT-39.1 Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija, novērtēšana, terapijas plāna sastādīšana 45 minūtes 15 €
3 FT-39.2 Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija, novērtēšana, terapijas plāna sastādīšana 60 minūtes 22 €
4 FT-39.3 Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija, novērtēšana, terapijas plāna sastādīšana 60 minūtes bērniem, pensionāriem un invalīdiem 11 €
5 FT-40 Ergoterapeita atkārtota konsultācija pieaugušajiem (viena mēneša laikā) 9 €
6 FT-40.1 Ergoterapeita atkārtota konsultācija bērniem, pensionāriem un invalīdiem (viena mēneša laikā) 7 €
7 FT-51 Ergoterapeita individuāla nodarbība 15 minūtes 5 €
8 FT-51.1 Ergoterapeita individuāla nodarbība 30 minūtes 8 €
9 FT-51.2 Ergoterapeita individuāla nodarbība 45 minūtes 12 €
10 FT-51.3 Ergoterapeita individuāla nodarbība 60 minūtes 15 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 FT-53 Audiologopēda pirmreizēja konsultācija 22 €
2 FT-53.1 Audiologopēda atkārtota konsultācija (viena mēneša laikā) 12 €
3 FT-54 Audiologopēda pirmreizēja konsultācija pensionāriem, bērniem, invalīdiem 11 €
4 FT-54.1 Audiologopēda atkārtota konsultācija pensionāriem, bērniem, invalīdiem (viena mēneša laikā) 7 €
5 FT-55 Audiologopēda individuāla nodarbība 30 minūtes 8 €
6 FT-55.1 Audiologopēda individuāla nodarbība 45 minūtes 12 €
7 FT-55.2 Audiologopēda individuāla nodarbība 60 minūtes 15 €
8 FT-56 Individuālās programmas sastādīšana audiologopēda nodarbībām, t.sk. lietošanai mājas apstākļos 11 €