Mājas vizītes • LJMC

Pacientam mājas apstākļos tiek sniegtas konsultācijas un tiek novērots kā pacients ievēro ārsta norādījumus.

N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 MV-1 Ģimenes ārsta mājas vizīte apkalpes zonā (izņemot no pacienta maksājumiem atbrīvoto kategoriju pacientiem) 25 €
2 MV-2 Ārsta speciālista māsas mājas vizīte (bez manipulāciju veikšanas) 7 €
3 MV-2.1 Ārsta speciālista māsas mājas vizītes laikā veiktās manipulācijas - mazu (līdz 3 cm) brūču un čūlu tīrīšana, pārsiešana, šuvju noņemšana u.tml. 6 €
4 MV-2.2 Ārsta speciālista māsas mājas vizītes laikā veiktās manipulācijas - vidēju (3 līdz 6 cm) brūču un čūlu tīrīšana, pārsiešana, šuvju noņemšana u.tml. 9 €
5 MV-2.3 Ārsta speciālista māsas mājas vizītes laikā veiktās manipulācijas - mazu (no 6 cm) brūču un čūlu tīrīšana, pārsiešana, šuvju noņemšana u.tml. 11 €
6 MV-4 Ārsta speciālista mājas vizīte 30 €
7 MV-8 Injekcija - ādā, zemādā, muskulī (neieskaitot ievadāmo medikamentus) 3 €
8 MV-9 Injekcija - vēnā (neieskaitot ievadāmo medikamentus) 4 €
9 MV-12 Ģimenes ārsta mājas vizīte pie ģimenes ārsta nereģistrētiem pacientiem (neatkarīgi no vecuma) un ārpus apkalpes zonas reģistrētiem pacientiem 35 €
10 MV-13 Ergoterapeita mājas vizīte bērniem 14 €
11 MV-14 Ergoterapeita mājas vizīte pieaugušajiem 17 €
12 MV-15 Ergoterapeita mājas vizīte pensionāriem 14 €