Ergoterapeiti • LJMC
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 FT-39 Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija, novērtēšana, terapijas plāna sastādīšana līdz 30 minūtēm 20 €
2 FT-39.1 Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija, novērtēšana, terapijas plāna sastādīšana 45 minūtes 25 €
3 FT-39.2 Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija, novērtēšana, terapijas plāna sastādīšana 60 minūtes 30 €
4 FT-39.3 Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija, novērtēšana, terapijas plāna sastādīšana 60 minūtes bērniem, pensionāriem un invalīdiem 25 €
5 FT-40 Ergoterapeita atkārtota konsultācija pieaugušajiem (viena mēneša laikā) 17 €
6 FT-40.1 Ergoterapeita atkārtota konsultācija bērniem, pensionāriem un invalīdiem (viena mēneša laikā) 7 €
7 FT-51 Ergoterapeita individuāla nodarbība 15 minūtes 10 €
8 FT-51.1 Ergoterapeita individuāla nodarbība 30 minūtes 15 €
9 FT-51.2 Ergoterapeita individuāla nodarbība 45 minūtes 20 €
10 FT-51.3 Ergoterapeita individuāla nodarbība 60 minūtes 25 €
11 FT-76 Ergoterapeita individuāla nodarbība 30 min.(abonements no 5 reizēm) 9 €
12 FT-77 Ergoterapeita individuāla nodarbība 45 min.(abonements no 5 reizēm) 18 €
13 FT-78 Ergoterapeita konsultācija par tehniskiem palīglīdzekļiem un atzinuma sastādīšana 20 €