Ārsti • LJMC

Ārsts konsultē, veic pacienta izmeklēšanu, izstrādā individuālu ārstēšanas plānu un nozīmē nepieciešamās ārstnieciskās procedūras,  veic uzraudzību ārstniecības kursa laikā,  konsultē par palīglīdzekļu izvēli.

N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 FT-50 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta pirmreizēja konsultācija 25 €
2 FT-50.1 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija (viena kalendārā mēneša laikā) 15 €
3 FT-25 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija pacienta mājās (cenā nav ietverti transporta izdevumi) 35 €
4 FT-26 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta pirmreizēja konsultācija pensionāriem, bērniem, invalīdiem 15 €
5 FT-26.1 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija pensionāriem, bērniem, invalīdiem 10 €
6 FT-17 Ārsta speciālista - fizikālās medicīnas ārsta apskate pirms procedūras 7 €
7 FT-79 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija, atzinuma sagatavošana atbrīvojumam no valsts valodas prasmes pārbaudes 70 €