Anestēzija un intensīvā terapija • LJMC

Anestēzija un intensīvā terapija

Pacientam, atbilstoši ārsta konsultācijā noteiktai operācijai atbilstošais anestēzijas veids un tā raksturojums.

N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 KAM-18 Intravenozā reģionālā anestēzija (Bīra bloks) 60 €
2 KAM-19 Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine), ar katetra ievadīšanu pirmā diennakts 92 €
3 KAM-20 Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine), par katrām nākošām 12 stundām 23 €
4 KAM-22 Spinālā anestēzija 74 €
5 KAM-40 Spinālā anestēzija kopā ar reģionālo nervu bloku 134 €
6 KAM-23 Kombinētā spināli-epidurālā anestēzija 188 €
7 KAM-24 Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 min. 43 €
8 KAM-26 Vispārējā anestēzija (endotraheālā metode, laringeālā maska) 131 €
9 KAM-28 Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) 92 €
10 KAM-37 "Plexus" bloki 114 €
11 KAM-36 Epidurālā blokāde 51 €
12 AN-2 Piemaksa par Airtraq Avant optikas lietošanu 15 €
13 AN-3 Spinālā anestēzija (par pirmajām divām stundām) 100 €
14 AN-3.1 Spinālā anestēzija (par katrām nākamajām 30 min.) 20 €
15 AN-4 Spinālā anestēzija kopā ar reģionālo nervu bloku 134 €
16 AN-5 Kombinētā spināli-epidurālā anestēzija 188 €
17 AN-6 Vispārējā anestēzija (endotraheālā metode, laringeālā maska) (par pirmo stundu) 131 €
18 AN-6.1 Vispārējā anestēzija (endotraheālā metode, laringeālā maska) (par katrām nākamajām 30 min.) 20 €
19 AN-7 Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) (par pirmo stundu) 100 €
20 AN-7.1 Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) (par katru nākamo stundu) 40 €
21 AN-8 Īslaicīga intravenozā anestēzija (līdz 30 min.) 45 €
22 AN-9 Īslaicīga intravenozā anestēzija endoskopijām (līdz 30 min.) 55 €
23 AN-10 Lokāla infiltrācijas anestēzija 15 €
24 AN-11 Intravenozā reģionālā anestēzija (Bīra bloks) 60 €
25 AN-12 Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine), ar katetra ievadīšanu pirmā diennakts 92 €
26 AN-13 Prolongētā epidurālā analgēzija ar bupivakaīnu (Bupivacaine), par katrām nākošām 12 stundām 23 €
27 AN-14 Plexus bloki 114 €
28 AN-15 Epidurālā blokāde 51 €
N.p.k Kods Nosaukums Cena
1 GD-15.1 Piemaksa par diennakts medicīniskā personāla uzraudzību intensīvās terapijas palātā diennakts stacionāra pacientam līdz 3 stundām 25 €
2 GD-6.3 Piemaksa par diennakts medicīniskā personāla uzraudzību intensīvās terapijas palātā dienas stacionāra pacientam līdz 3 stundām 25 €
3 GD-4 Gultas dienas cena maksas stacionārā par pirmo dienu ķirurģijas un ginekoloģijas gultu profiliem 30 €
4 GD-4.2 Gultas dienas cena maksas stacionārā terapijas un neiroloģijas gultu profiliem 25 €
5 GD-15 Maksa par pacienta ārstēšanu intensīvās terapijas palātā maksas stacionārā 148 €
6 GD-15.1 Piemaksa par pacienta ārstēšanu intensīvās terapijas palātā maksas stacionārā (līdz 3 stundām) 25 €
7 GD-7 Nakšņošanas pakalpojumi ambulatorajiem un dienas stacionāra pacientiem Vecmīlgrāvja slimnīcā (no plkst.16:00 līdz 8:00), ja tiek izmitināti vismaz 10 pacienti 9 €
8 GD-7.1 Nakšņošanas pakalpojumi ķirurģiskā gultu profila dienas stacionāra pacientiem Centrālajā slimnīcā 95 €
9 GD-10 Pacienta uzturēšanās paaugstināta servisa palātā pa dienu (no plkst.8:00 līdz 16:00) 15 €
10 GD-1 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa vienvietīgā palātā (sanitārais mezgls, telefons, televizors) (papildus samaksa par katru dienu) 14 €
11 GD-9 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa palātā nr.8 Ginekoloģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 28 €
12 GD-28 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa palātā nr.1 Ginekoloģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 15 €
13 GD-20 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa vienvietīgā palātā nr.11 Ķirurģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 28 €
14 GD-21 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa vienvietīgā palātā nr.12 Ķirurģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 43 €
15 GD-22 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa vienvietīgā palātā nr.14 Ķirurģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 21 €
16 GD-23 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa vienvietīgā palātā nr.9 Ķirurģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 36 €
17 GD-24 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa vienvietīgā palātā nr.10 Ķirurģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 36 €
18 GD-25 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa vienvietīgā palātā nr.6 Ginekoloģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 36 €
19 GD-26 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa vienvietīgā palātā nr.7 Ginekoloģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 36 €
20 GD-27 Brohoskopijas pacienta ārstēšana paaugstināta servisa palātā nr.1 un nr.2 (papildus samaksa par katru dienu) 10 €
21 GD-28 Pacienta ārstēšana paaugstināta servisa palātā Nr 1 Ginekoloģijas nodaļā (papildus samaksa par katru dienu) 15 €
22 GD-12 Pacienta kopšana un aprūpe stacionārā (par katru stacionārā pavadīto dienu (bez medikamentiem)) 22 €
23 GD-12.1 Pacienta kopšana un aprūpe stacionārā (par katru stacionārā pavadīto dienu (bez medikamentiem)), ja pacienta kopšana un aprūpe vienā stacionēšanas reizē ilgst 30 un vairāk dienas 20 €
24 GD-16 Maksa par gultas dienu diennakts stacionārā brīvdienā (par katru dienu), ja stacionārā uzturas viens pacients 78 €
25 GD-17 Maksa par gultas dienu diennakts stacionārā brīvdienā (par katru dienu), ja stacionārā uzturas vairāk kā viens pacients 57 €
26 GD-17.1 Piemaksa par uzturēšanos diennakts stacionārā brīvdienā (par katru dienu), ja stacionārā uzturas divi un vairāk pacienti 0 €
27 GD-18 Nakšņošanas pakalpojumi maksas stacionārā (no plkst.16:00 līdz 8:00) 25 €
28 GD-15.2 Piemaksa par pacienta ārstēšanu intensīvās terapijas palātā maksas stacionārā (līdz 12 stundām) 70 €
29 GD-7.2 Nakšņošanas pakalpojumi terapeitiskā gultu profila ambulatorajiem un dienas stacionāra pacientiem Centrālajā slimnīcā 25 €
30 GD-7.3 Nakšņošanas pakalpojumi ķirurģiskā gultu profila ambulatorajiem pacientiem Centrālajā slimnīcā 40 €