Diagnostiskās radioloģijas nodaļa • LJMC

Diagnostiskās radioloģijas nodaļa

Darba laiki
Adrese
Telefons
E-pasts
info@ljmc.lv
Fakss
Rekvizīti
A/S Latvijas Jūras medicīnas centrs
KRN 40003306807
PVN 40003306807


A/S Swedbank
Kods: HABALV22
LV39HABA0001408047642