1 - Dienas programmas • LJMC

1 – Dienas programmas

Lai uzlabotu ne tikai sniegto pakalpojumu kvalitāti, bet rūpētos arī par to, lai informācija par sniegtajiem pakalpojumiem ir ātri atrodama un viegli uztverama, turpmāk visu par LJMC sniegtajām vienas dienas programmām piedāvājam aplūkot jaunā vietnē:

www.ljmc.lv/programmas/